Czy wiesz jak obliczyć podatek od spadku i darowizny?

Wielu klientów jest przekonanych, że notariusze z Krakowa ( strona ) pobierają wyższe opłaty niż w innych miastach. Prawda: maksymalne stawki wskazują odpowiednie władze. Jak podpowiada notariusz, Kraków pokaże jak kształtują się kwoty podatku od spadku i darowizny:

Kwoty nadwyżki

Podatek – wiedzą o nim wszyscy notariusze z Krakowa

Powyżej

Do

Nabywcy: I grupa podatkowa (małżonek/ka, zstępni, wstępni, pasierbowie, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha teściowie)

10 278 zł

3 %

10 278 zł

20 556 zł

308 zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad 10278 zł

20 556 zł

822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20556 zł

Wam też może być potrzebny notariusz. Kraków na szczęście ma ich pod dostatkiem!

Nabywcy: II grupa podatkowa (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych)

10 278 zł

7 %

10 278 zł

20 556 zł

719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10278 zł

20 556 zł

1.644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20556 zł

Pytaj notariuszy z Krakowa o szczegóły

Nabywcy: III grupa podatkowa (inni)

10 278 zł

12 %

10 278 zł

20 556 zł

1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10278 zł

20 556

2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20556 zł